RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AMAGO SP. Z O.O.

Amago sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie (Cholerzyn 383, 32-060 Liszki) [KRS: 0000110786; NIP: 6792119150; REGON: 351171698] (dalej: „Amago” lub „Administrator”), jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób:

 1. Osób kontaktujących się z Amago (telefonicznie, mailowo lub listownie) oraz Osób, z którymi Amago kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób;
 2. Klientów Amago;
 3. Osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Amago;
 4. Kontrahentów Amago oraz ich Pracowników i Współpracowników;
 5. Kandydatów do pracy lub osób ubiegających się o zawarcie umów cywilnoprawnych.

Osoby kontaktujące się z Amago telefonicznie, mailowo lub listownie oraz osoby, z którymi Amago kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób

 1. Administrator danych osobowych Administratorem państwa danych osobowych jest Amago sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie (Cholerzyn 383, 32-060 Liszki). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem amago@amago.pl;
  2. listownie – pod adresem 32-060 Liszki, Cholerzyn 383;
  3. telefonicznie – pod numerem 12 687 54 00.
 1. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Amago przetwarza w celu nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Amago (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące jej działalności lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy.

 1. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Amago przetwarza Państwa dane obejmujące w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Powyższe dane Amago otrzymuje bezpośrednio od Państwa.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Amago zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Kontrahentom Amago, jeśli jest to uzasadnione w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub załatwienie zainicjowanej przez Państwa sprawy.

Państwa dane będą przetwarzane przez czas konieczny do obsługi zapytania lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegały utomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Amago przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 2. prawo dostępu do danych;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do usunięcia danych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych 

Klienci Amago

 1. Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Amago sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie (Cholerzyn 383, 32-060 Liszki). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem amago@amago.pl;
  2. listownie – pod adresem 32-060 Liszki, Cholerzyn 383;
  3. telefonicznie – pod numerem 12 687 54 00.
 2. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Amago przetwarza w celu wykonania zawartej z Państwem umowy lub w celu podjęcia na Państwa żądanie określonych działań przed zawarciem takiej umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Amago przetwarza Państwa dane obejmujące: nazwa firmy, adres firmy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, funkcja. Powyższe dane Amago otrzymuje bezpośrednio od Państwa lub od swoich zaufanych Partnerów.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Amago zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Kontrahentom Amago, jeśli jest to uzasadnione w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem (np. realizacja zamówienia).

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonania umowy łączącej Państwa z Amago oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy łączącej Państwa z Amago. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Amago przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 2. prawo dostępu do danych;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do usunięcia danych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych od Amago

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem państwa danych osobowych jest Amago sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie (Cholerzyn 383, 32-060 Liszki). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem amago@amago.pl ;
 2. listownie – pod adresem 32-060 Liszki, Cholerzyn 383;
 3. telefonicznie – pod numerem 12 687 54 00.
 4. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Amago przetwarza w celu przekazywania Państwu informacji handlowych i marketingowych listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinni Państwo skontaktować się z Amago w wybrany przez Państwa sposób określony w pkt 1. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Amago przetwarza Państwa dane osobowe obejmujące w szczególności: imię, nazwisko, adres email

Powyższe dane Amago zbiera bezpośrednio od Państwa.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Amago zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres nie określony, zgodnie z obowiązkami Amago wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tj. profilowaniu.

 1. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Amago przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 2. prawo dostępu do danych;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do usunięcia danych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Amago.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pracownicy lub Współpracownicy Kontrahentów Amago

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem państwa danych osobowych jest Amago sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie (Cholerzyn 383, 32-060 Liszki). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem amago@amago.pl;
 2. listownie – pod adresem 32-060 Liszki, Cholerzyn 383;
 3. telefonicznie – pod numerem 12 687 54 00.
 4. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Amago przetwarza w celu wykonywania umów z reprezentowanym przez Państwa Kontrahentem oraz w celu przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń oraz odpowiedzi na przesłane pytania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Amago polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Kontrahentami oraz wykonana zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Amago przetwarza Państwa dane obejmujące imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o zakresie obowiązków. Powyższe dane Amago otrzymuje bezpośrednio od Państwa lub od Kontrahentów, których Państwo reprezentują.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Amago zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Klientom Amago, jeśli jest to uzasadnione w celu wykonania umowy z Kontrahentem, którego Państwo reprezentują (np. realizacja zamówienia złożonego przez Klienta).

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonania umowy łączącej Amago z jej Kontrahentem oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania umowy łączącej Amago z reprezentowanym przez Państwa Kontrahentem. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 1. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Amago przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 2. prawo dostępu do danych;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do usunięcia danych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Kandydaci do pracy w Amago lub osoby ubiegające się o zawarcie umów cywilnoprawnych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Amago sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie (Cholerzyn 383, 32-060 Liszki). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem amago@amago.pl;
 2. listownie – pod adresem 32-060 Liszki, Cholerzyn 383;
 3. telefonicznie – pod numerem 12 687 54 00.
 4. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie poniższych podstaw prawnych:

 1. w przypadku umów o pracę
  1. Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  2. Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli przekazują Państwo dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  3. Uzasadniony interes Amago (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Amago ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i kwalifikacje.
  4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. w przypadku umów cywilnoprawnych:
  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz ewentualnie innych danych przekazanych w szczególności w CV i liście motywacyjnym.
  2. Uzasadniony interes Amago (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Amago ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i kwalifikacje.
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procedur zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator przetwarza przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 1. ocenić Państwa kwalifikacje do pracy lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
 2. ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
 3. wybrać odpowiednią osobę do pracy w Amago lub do wykonywania określonych czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej z Amago.

Podanie danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Państwa do pracy w Amago lub zawarcie z Państwem określonej umowy cywilnoprawnej.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują lub do czasu zakończenia procedury zmierzającej do zawarcia określonej umowy cywilnoprawnej. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub przyszłych procedur zmierzających do zawarcia określonej umowy cywilnoprawnej, Państwa dane będą przetwarzane przez okres roku od momentu ich zebrania.

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Amago zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

 1. Prawa podmiotów danych

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 2. prawo dostępu do danych;
 3. prawo do sprostowania danych;
 4. prawo do usunięcia danych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Amago lub na adres poczty elektronicznej wskazane w pkt 1.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 • AMAGO SP. Z O.O.

  Cholerzyn 383
  32-060 Liszki

  tel. 12 687 54 00

  e-mail: amago@amago.pl
  NIP: 679-21-19-150

 • ODDZIAŁ WARSZAWA

  ul. Modlińska 205
  03-122 Warszawa

  tel. 22 884 78 00

  e-mail: warszawa@amago.pl

 • Punkty serwisowe AMAGO:

  • Poznań
  • Gdańsk
  • Szczecin

   

 • Zgłoszenia serwisowe:

  tel. 48 664 043 011
  lub 48 664 043 017

  e-mail: serwis@amago.pl

 • Części zamienne:

  tel. 48 602 712 800
  e-mail: czesci@amago.pl