//

Narzędzia wiertnicze

ŚWIDRY

Narzędzia wiertnicze, do których zaliczają się świdry skrzydełkowe i gryzowe, używane są do wierceń obrotowych z polimerami, płuczką bądź powietrzem. Konstrukcja i materiał zależy od rodzaju urabianej skały.

Świder skrzydełkowy - przeznaczony jest głównie do nieskonsolidowanych formacji takich jak gliny, piaski i margle. Zwykle wyprodukowany z wysokiej jakości stopu stali a skrzydełka dodatkowo są wzmocnione węglikami wolframu.

Świder gryzowy z zębami frezowanymi – jest używany do formacji miękkich , średnio-miękkich i twardych. Ramiona gryzów mogą być dodatkowo wzmacniane w celu zwiększenia wytrzymałości. Uzębienie dobiera się do gruntu w którym ma być użyty świder. Dłuższe zęby używane są do formacji miękkich a krótsze do twardych.

Świder gryzowy z wkładkami - znajduje zastosowanie przy warstwach niezwykle twardych i mocno ścierających świdry gryzowe z zębami frezowanymi. Konstrukcja pozwala użyć mniejszą prędkość obrotową , podtrzymać większy ciężar nacisku przez co jego żywotność w twardszych skałach jest dłuższa.


Rodzaj świdra

Podłoże Nacisk [kg] Rekomendowana
prędkość
obrotowa

Skrzydełkowy

glina, piasek, margle - min 60-max 150

Gryzowany
z zębami frezowanymi
miękkie i srednio miękkie
średnio twarde
twarde
min 450-max 1300
min:450-max:1800
min:450-max:2200
min 60-max 110
min 50-max 100
min 40-max 80

Gryzowy z wkładkami wolframowymi
średnio miękkie
średnie twarde
twarde, ścierne
min:450-max:1800
min:1200-max:2800
min:1800-max:3100
min 45-max 80
min 40-max 80
min 30-max 60

MŁOTKI DOLNE

Cechy charakterystyczne:

 • wzmocniona obudowa
 • długi bijak
 • profil bijaka pozwalający na lepszą cyrkulację
 • różnoprofilowa koronka

Zalety:

 •  zastosowanie we wszystkich kategoriach skał, betonów i konglomeratach
 •  wydłużona żywotność dzięki specjalnie utwardzanej stali i jakości procesu obróbki
 •  niski koszt wiercenia dzięki dużej żywotności koronki i ich wysokiej wydajności
 • unikalna częstotliwość uderzeń pozwalająca na wysoki współczynnik penetracji
 • wydłużona konstrukcja mająca na celu utrzymanie pionowości przewodu
 • unikalna koncepcja przelotu wewnętrznego gwarantująca wysoki współczynnik bezawaryjności
 • optymalne ułożenie ziaren na koronkach w celu efektywniejszego wiercenia.

Podczas doboru młotka dolnego ważne jest wyznaczenie poprawnych granic możliwości urządzenia wiertniczego – kompresora i młotka dolnego.

Pliki do pobrania://